Lichamelijke Opvoeding Albert Sickler bv

> Home

> Vaklokaal

> Boeken
        • Beweg.,Sport, Maats.
        • Paspoort
        • Bewegen en sport
        • Groene Spelen
        • Agressie en Geweld
        • Zelfverdedigingsspelen
        • Bestellen

> Overige
        • Docenten
        • Leerlingen
        • Volwassenen
        • Training algemeen
        • Conditie
        • SportoriŽntatie
        • Voeding


> Links
        • KVLO
        • BVLO
        • Jan Luitingfonds
        • School en sport
        • Gymleraren.nl
        • SLO
        • APS
        • NOC-NSF
        • digischool/lo
        • Sports Media
        • Computervaardigh.

        • vaklokaal

        • sportoriŽntatie

        • Albert Sickler bv

        • overige linkswww.lichamelijkeopvoeding.nl


Let op: e-mail-adres: albert.sickler@tiscali.nl
Bewegen, Sport en Maatschappij, het nieuwe boek is nu verschenen!!!

bestel nu al het kennismakingspakket (4 boeken + CD-ROM/docentenhandleiding) voor 99,-


De eerste scholen werken ermee: Bewegen en Sport voor onderbouw vmbo/havo/vwo!!!

bestel nu al het kennismakingspakket (6 boeken + CD-ROM/docentenhandleiding) voor 99,-


Waarom?
Deze site is gericht op docenten en leerlingen. Het gaat daarbij in het bijzonder om het vak Lichamelijke Opvoeding. Er is een gedeelte ingericht om informatie te geven over de verschillende boeken die Albert Sickler bv uitgeeft. Voor een gedeelte gaat het om typische leerlingenboeken, maar er zijn ook boeken die op de docent gericht zijn.


Albert Sickler bv is al jaren actief op het gebied van het uitgaven van boeken voor het onderwijs. We startten destijds met de serie "Conditieleer", een serie waarvan er al bijna 30.000 (!) exemplaren bij leerlingen terecht zijn gekomen.


Daarnaast waren wij de eersten die een boek uitbrachten voor het officiŽle eindexamen HAVO en VWO (LO II). We hebben dan over "Bewegen, gezondheid en samenleving". Met de nieuwe eindtermen en de officiŽle nieuewe benaming "Bewegen, Sport en Maatschappij" verschijnt nu de opvolger!

Daarnaast biedt Albert Sickler het zogenaamde Paspoort aan. Aan dit Paspoort is een site gekoppeld met zeer veel informatie over sport: www.vaklokaal.nl


Voor de docent
terug naar begin
De site is in eerste instantie voor de docent opgezet. Daarbij steunen we op de gedachte dat Internet niet meer uit onze maatschappij is weg te denken. Internet biedt een uitstekende mogelijkheid om meer te vertellen over de verschillende boeken van ons fonds.

Maar ook voor de leerling
terug naar begin
Maar we richten ons niet alleen op de docent. Ook voor de leerling is er genoeg te vinden. De leerling vindt hier bijvoorbeeld informatie over sportoriŽntatie. Daarnaast zijn er links naar sites die interessant kunnen zijn voor een scriptie. De leerling kiest dan voor Site.

Een site vol projecten voor lichamelijke opvoeding
Albert Sickler heeft het laatste jaar een site ontwikkeld met tientallen projecten voor het vak lichamelijke opvoeding. Aan deze site is een uitgebreide elektronische leeromgeving gekoppeld. Belangrijk is ook het gedeelte sportoriŽntatie dat op unieke wijze is gekoppeld aan Wikipedia.

De site is in eerste instantie ontwikkeld om Paspoort te begruiken. Paspoort is in feite een aantekenboekje waarbij de leerling bijhoudt wat gedaan is en de docent bepaalde zaken kan aftekenen. De opzet van Paspoort maakt duidelijk wat de leerling in de onderbouw kan verwachten. Paspoort maakt ook direct duidelijk dat de studie in de onderbouw wezenlijk anders is dan wat men op de basisschool heeft gekregen.Paspoort ook geeft de mogelijkheid om op unieke wijze feedback aan de leerling te geven.


terug naar begin


Albert Sickler bv


voor de leerling
klik op het plaatje hierboven

met unieke lo-site
klik op bovenstaand plaatje

Het nieuwe boek!Albert Sickler bv

  © Albert Sickler bv - All rights reserved.